Over Choprabisco

De Koninklijke Belgische Vereniging van de Chocolade-, Praline- Biscuiterie- en Suikergoedindustrie, afgekort Choprabisco, telt 170 leden, gaande van ambachtelijke bedrijven en KMO's tot multinationals.


Economisch belang


Van de verschillende takken van de Belgische voedingsindustrie vertegenwoordigen de zoetwaren (chocolade/pralines, biscuiterie, suikergoed) 11 % van haar globale omzet, 14 % van haar tewerkstelling en 15 % van haar export.


De Belgische zoetwarensector telt 337 bedrijven, verschaft tewerkstelling aan 13.137 personen en realiseert een omzet van 6,2 miljard euro.

(Bron: Federale Overheidsdienst Economie, cijfers van het jaar 2020).

Activiteiten

De activiteiten van Choprabisco kunnen als volgt samengevat worden:

1.Opgevolgde dossiers

Meer in het bijzonder buigt Choprabisco zich over :

   Autocontrolegids
     - Inhoudstafel

     - Bestelbon voor voedingsbedrijven

       (niet voedingsbedrijven : gelieve contact op te nemen met het secretariaat : 02/550.17.56

        of info@choprabisco.be)
   Voedselveiligheid
   Etikettering
   Additieven
   Handel
   Voeding & welzijn
   Duurzaamheid

   - Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie

   - "Beyond chocolate" partnership voor een verdeerzaming van de Belgische chocoladesector


2.Generieke promotie van het imago van de Belgische chocolade, koekjes en 

   snoepsector

3.Individuele dienstverlening

Choprabisco vzw
Wetenschapsstraat 14
1040 Brussel
tel +32 (0)2 550 17 56
info@choprabisco.be